T-Mobile Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone (All rights reserved)
Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
KRS 0000391193
REGON 011417295
NIP 526-10-40-567
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości

Contact